top of page

Vår integretspolicy

kaffe 2.jpg

Vårt integritetspolicy

Det är viktigt för oss att värna din integritet samt att följa gällande lagar. Om och hur länge vi sparar personuppgifter är en avvägning mellan den personliga integriteten, behovet för att kunna fullfölja de uppdrag vi fått och att göra det på ett säkert sätt (som att rätt person får rätt specialkost) och lagens krav, ex bokföringslagen.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

 

Vi samlar personuppgifter som namn, adress, personnummer och kontaktuppgifter för att kunna fullfölja uppdraget vi fått.
Senast 24 månader efter uppdraget tas beställningsdokumenten med dessa uppgifter bort.

I samband med serveringar förekommer personuppgifter om specialkost. Dessa uppgifter raderas av Kaffemakaren när uppdraget är fullföljt.
Uppgifter om specialkost vidarebefordras vid behov till samarbetspartner för att säkerställa att rätt person får rätt mat. Samarbetspartnern raderar dessa uppgifter efter att uppdraget slutförts.

När vi efter uppdraget fakturerar finns personuppgifter som namn och adress i fakturan. För att följa bokföringslagen sparas detta.

På denna hemsida använder vi enbart nödvändiga cookies.

 

Vilka rättigheter har du?

 

Du har rätt att få veta vilka uppgifter som finns om dig och få felaktiga uppgifter korrigerade och om möjligt bortplockade om det inte strider mot andra intressen som väger tyngre ex lagliga krav.

 

Personuppgiftsansvarig är

Kaffemakaren Viktoriavägen 18
191 43 Sollentuna
Tel 072-555 50 03 kontakt@kaffemakaren.se

Om du är missnöjd med Kaffemakarens behandling av personuppgifter kan du vända till Datainspektionen.

bottom of page